[ZAMKNIJ]

CZARNA KSIĘGA
NARUSZEŃ PRAWA
JUŻ 3274 PRZYKŁADÓW
Cele i działalność
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Celami Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w następującym zakresie:
1) zapewnienia warunków prawnych i organizacyjnych do rozwoju branży bukmacherskiej, tj. działalności gospodarczej w zakresie zakładów wzajemnych, w rozumieniu właściwych przepisów,
2) ochrony rynku przed nielegalną i nieuczciwą konkurencją,
3) budowania pozytywnego wizerunku branży bukmacherskiej w społeczeństwie, ochrony dobrego imienia i interesów członków Stowarzyszenia oraz interesów pracodawców i pracowników firm bukmacherskich, także poprzez wskazywanie czynów nieuczciwej i niesolidnej konkurencji oraz nierzetelnej działalności firm krajowych i zagranicznych,
4) zapewnienia stabilności prowadzonej działalności gospodarczej, warunkującej utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy,
5) prowadzenia na rzecz członków Stowarzyszenia oraz na rzecz pracodawców i pracowników firm bukmacherskich działalności wspomagającej te podmioty, w tym w zakresie ochrony ich interesów,
6) wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz podmiotami zainteresowanymi przedmiotem działalności Stowarzyszenia,
7) kształtowania i upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej firm bukmacherskich.

 
Członkowie Stowarzyszenia
Fortuna zakłady bukmacherskie Sp. z o.o.
Wzajemne Zakłady Bukmacherskie Milenium Sp. z o.o.
Totolotek S.A.